ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η Βεβαίωση Μηχανικού περί μη ύπαρξης αυθαιρεσιών είναι βάσει νόμου απαραίτητο δικαιολογητικό για κάθε αγοραπωλησία ακινήτου, ακόμα κι αν πρόκειται για αδόμητο οικόπεδο. Εμείς στη εταιρεία Structural αναλαμβάνουμε υπεύθυνα και σύννομα, όλη τη διαδικασία που απαιτείται για την έκδοση βεβαίωσης μηχανικού περί μη ύπαρξης αυθαιρεσιών σύμφωνα με το Ν.4178/2013, όπως και τη σύνταξη και συλλογή όλων των απαραίτητων εγγράφων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση οποιασδήποτε μεταβίβασης ή σύστασης εμπράγματος δικαιώματος σε ακίνητο.

Η διαδικασία που ακολουθούμε έχει τρία απλά βήματα :

1. Γίνετε η συλλογή των απαραίτητων εγγράφων και μελετών που απαιτούνται από τον πολεοδομικό φάκελο του ακινήτου σας. (π.χ. Οικοδομική Άδεια - Σχέδια κατόψεων – Τοπογραφικό Διάγραμμα Αδείας κ.λ.π )
2. Έπεται αυτοψία από έμπειρο μηχανικό (Πιστοποιημένος Ελεγκτής Δόμησης από το υπουργείο Περιβάλλοντος και ενέργειας) στο ακίνητο σας
3. Εντός 24 ωρών από την αυτοψία εκδίδεται η βεβαίωση μηχανικού περί μη ύπαρξης αυθαιρεσιών ή αυθαίρετων χρήσεων στο ακίνητο σας μέσο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του τεχνικού επαγγελματικού επιμελητηρίου (Τ.Ε.Ε)
Η βεβαίωση αυτή επισυνάπτεται υποχρεωτικά σε όλες τις συμβολαιογραφικές πράξεις (εκτός της αποδοχής κληρονομιάς) και εκδίδεται κατά περίπτωση με τρεις τύπους:

1. Βεβαίωση που αφορά ακίνητο ή αυτοτελή ιδιοκτησία (οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία) το οποίο υφίσταται απολυτά νόμιμα και σύμφωνα με την οικοδομική άδεια, όσον αφορά αυθαίρετες κατασκευές, την χρήση και τα πολεοδομικά του μεγέθη.
2. Βεβαίωση που αφορά ακίνητο ή αυτοτελή ιδιοκτησία (οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία) του οποίου οι εκτελεσμένες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις έχουν ρυθμιστεί, δηλαδή εμπίπτουν σε μία από τις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν.4178/2013 και δεν υπάγονται σε καμία άλλη από τις περιπτώσεις του άρθρου 2 του Ν.4178/2013
3. Βεβαίωση που αφορά τα αδόμητα γήπεδα. Βεβαιώνεται ότι στο μεταβιβαζόμενο οικόπεδο/αγροτεμάχιο δεν υπάρχει κτίσμα η κάποια αυθαίρετη κατασκευή.