ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ


Στεγάζουμε όνειρα – Δημιουργούμε προοπτικές εξέλιξης – Θεμελιώνουμε το επιχειρείν

Στη κουλτούρα μας, ως Έλληνες, έχουμε ριζωμένες αντιλήψεις βάση των οποίων πορευόμαστε στη ζωή μας. Μία από αυτές είναι « Να έχουμε το δικό μας κεραμίδι επάνω από το κεφάλι μας». Η ερμηνεία της φράσης αυτής είναι, ότι όλοι έχουμε στόχο κάποια στιγμή της ζωής μας να:

• Αποκτήσουμε το δικό μας σπίτι.
• Στεγάσουμε την επιχείρηση μας σε δικό μας χώρο.
Εμείς στην εταιρεία μας εκπληρώνουμε υπεύθυνα και ποιοτικά τους στόχους αυτούς, αναλαμβάνοντας τη κατασκευή Μονοκατοικιών – Πολυκατοικιών – Επαγγελματικών χώρων.

Τι χρειαζόμαστε από εσάς:

• Να μας υποδείξετε το μέρος στο οποίο θα ανεγερθεί το ακίνητο που θα στεγάσει το όραμα σας.
• Να μας μιλήσετε για τις λειτουργικές σας ανάγκες. (Πως θα χρησιμοποιηθεί το νέο ακίνητο)

Τι κάνουμε εμείς για εσάς:

• Συζητάμε μαζί σας τις λειτουργικές σας ανάγκες.
• Σας παρουσιάζουμε εναλλακτικά σενάρια/προτάσεις για το νέο σας ακίνητο, με γνώμονα τις δικές σας ανάγκες και επιθυμίες.
• Σας παρουσιάζουμε αναλυτικά και τρισδιάστατα το νέο σας ακίνητο, για να έχετε ολοκληρωμένη εικόνα για το νέο σας χώρο.
• Υλοποιούμε όλες τις απαραίτητες μελέτες για την έκδοση της οικοδομικής αδείας του νέου σας ακινήτου. (Αρχιτεκτονικά – Στατικά – Μηχανολογικά κλπ)
• Παράγουμε όλα τα απαιτούμενα σχέδια. (Τοπογραφικό – Όψεις – Κατόψεις – Τομές – Διαγράμματα κάλυψης κλπ)
• Εκδίδουμε την απαραίτητη οικοδομική άδεια.
• Οριστικοποιούμε τον προϋπολογισμό του έργου, υπογράφοντας όλα τα απαραίτητα έγγραφα τόσο σε τεχνικό όσο και σε νομικό ή οικονομικό επίπεδο.
• Κατασκευάζουμε το ακίνητο σας οργανωμένα και ανά φάση εργασιών.
• Σας ενημερώνουμε ανά κατασκευαστική φάση για τη πορεία των εργασιών με σχεδιαστικό και φωτογραφικό υλικό.
• Με το πέρας των εργασιών σας παραδίδουμε πλήρη φάκελο του νέου σας ακινήτου, ο οποίος εμπεριέχει όλα τα σχέδια τις αδείας, όλα τα κατασκευαστικά σχέδια και φωτογραφικό υλικό ανά φάση εργασιών.