ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΕΥΡΕΣΗ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

Τα τεχνικά προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν σε οποιαδήποτε ακίνητο είναι πολλά. Το συχνότερο όλων όμως, είναι το πρόβλημα της υγρασίας. Η παρουσία υγρασίας στο ακίνητο μας (Διαμέρισμα – Σπίτι – Επαγγελματικός Χώρος) έχει σημαντικές συνέπειες τόσο στο ίδιο το ακίνητο όσο και στους χρήστες αυτού. Για το λόγο αυτό ή έγκαιρη διάγνωση και η ριζική επίλυση του προβλήματος είναι αναγκαία.

Πρωταρχικό μέλημα πρέπει να είναι ο σωστός εντοπισμός της πηγής του προβλήματος. Έτσι θα γίνει κατανοητός ο λόγος εξαιτίας του οποίου έχει δημιουργηθεί η υγρασία και θα μπορεί να δοθεί στοχευμένα αποτελεσματική λύση. Εμείς στην εταιρεία Structural, έχοντας πολυετή κατασκευαστική εμπειρία και χρησιμοποιώντας τα ποιο σύγχρονα τεχνολογικά βοηθήματα (π.χ. FLIR MR176), είμαστε σε θέση να διαγνώσουμε γρήγορα και αποτελεσματικά την πηγή του προβλήματος, δίνοντας ταυτόχρονα στους πελάτες μας την καταλληλότερη και οικονομικότερη κατασκευαστική λύση.

Αν λοιπόν έχετε προβλήματα υγρασίας όπως:

• Στίγματα ή λεκέδες υγρασίας στην οροφή του διαμερίσματος σας
• Εμφάνιση υγρασίας σε τοίχους ή δάπεδα
• Εμφάνιση μαύρων κηλίδων ή εμφάνιση μούχλας
• Διαρροή νερού από σημείο στο οποίο δεν υπάρχουν παροχές ύδρευσης

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να βρεθεί η αιτία του προβλήματος έγκαιρα, να σας προτείνουμε αποτελεσματικούς και οικονομικούς τρόπους επίλυσης όπως και να αναλάβουμε την επιδιόρθωση του προβλήματος με δικά μας συνεργεία.

Η διαδικασία που ακολουθούμε είναι απλή:

1. Έχουμε επικοινωνία με τον πελάτη προκειμένου να μας εξηγήσει ποιο είναι το πρόβλημα υγρασίας που αντιμετωπίζει.
2. Ένας έμπειρος μηχανικός της εταιρείας μας θα κάνει αυτοψία στο ακίνητο που εμφανίζεται το πρόβλημα υγρασίας και με τα ποιο σύγχρονα τεχνολογικά βοηθήματα θα κάνει μετρήσεις υγρασίας μέχρι να εντοπισθεί η πηγή του προβλήματος.

3. Τέλος θα συνταχθεί μία τεχνική έκθεση στην οποία:
• Θα παρουσιάζεται το πρόβλημα υγρασίας και η αιτία δημιουργίας του
• Θα αναλύεται ο καταλληλότερος τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος
• Θα αναγράφεται διεξοδικά η διαδικασία αποκατάστασης του προβλήματος με το χρηματικό κόστος αυτής