Ένταξη και υλοποίηση του προγράμματος «Εξοικονομώ Κατ’ οίκον»

ΒΕΛΤΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΑΣ ΚΕΡΔΙΖΟΝΤΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ

Το «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» είναι ένα συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα που παρέχει κίνητρα στους ωφελούμενους να πραγματοποιήσουν τις πιο σημαντικές παρεμβάσεις για να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους και ταυτόχρονα συμβάλλει στην επίτευξη των ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων της χώρας. Το πρόγραμμα αφορά σε κτήρια που διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, βρίσκονται σε περιοχές µε τιμή ζώνης μικρότερη ή ίση των 2.100 €/ τ.µ., χρησιμοποιούνται ως κατοικία, έχουν καταταχθεί βάσει Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ και των οποίων οι ιδιοκτήτες πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Ειδικότερα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει επτά κατηγορίες κινήτρων, στις οποίες οι ωφελούμενοι εντάσσονται ανάλογα µε το εισόδημα τους. Τα ποσοστά επιδότησης κινούνται κλιμακωτά με τα υψηλότερα να αντιστοιχούν στα χαμηλότερα εισοδήματα. Επίσης τα ποσοστά ενίσχυσης προσαυξάνονται κατά 5% ανά προστατευόμενο μέλος.

Οι δαπάνες που μπορούν να πραγματοποιήσουν τα νοικοκυριά κατόπιν σχετικής υπόδειξης από τους ενεργειακούς επιθεωρητές είναι η αντικατάσταση κουφωμάτων και συστημάτων σκίασης, η τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος των κτιρίων και αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού.
Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός των εργασιών είναι μέχρι 250 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με μέγιστο όριο τις 25.000 ευρώ. Με πιο απλά λόγια ένα διαμέρισμα 100 τ.μ. θα μπορεί να χρηματοδοτηθεί με ενίσχυση και με άτοκο δάνειο έως και τα 25.000 ευρώ. Μία κατοικία 50 τ.μ. θα ενισχυθεί για 12.500 ευρώ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ

Γιατί να επιλέξετε εμάς ?